24 augustus 2018 

Geblokkeerd na een LEAN-training

Als LEAN-trainer merkte ik het keer op keer: super enthousiast zijn de mensen direct na een training om vervolgens geblokkeerd na een lean-training te zijn.

Om na een aantal weken te merken dat het implementeren van de kennis niet was gelukt.

Hoe kan dit? Waarom gebeurt dit?

Ik ben door de jaren heen steeds meer gaan merken dat mensen toch een soort van blokkade ervaren bij het implementeren van de tools. En dat, terwijl de boodschap was: “Begin gewoon met 1 tool”. Simpeler kan niet.

En toch…

Als het zo simpel is en het toch niet lukt, dan is er dus iets anders aan de hand. De LEAN-trainee ervaart het implementeren van het geleerde blijkbaar niet als makkelijk of simpel. Reden voor een onderzoek!

Onderzoek naar lean-training

Het onderzoek is gebouwd op twee concepten: Transfer of training en innerlijke blokkade.

  1. Transfer of training is de mate waarin wat behandeld is in een training geïmplementeerd wordt in het werk.
  2. Innerlijke blokkade is wat van binnen zit en getriggerd wordt op het moment dat een persoon iets wil. Hierdoor wordt hij in meer of mindere mate geblokkeerd (op basis van het gedachtegoed van de Nederlandse Academie voor Psychotherapie).

De onderzoeksvraag was:

In hoeverre hinderen innerlijke blokkades de transfer van een Lean-training naar de werkvloer?

De scope van dit onderzoek is de LEAN-training. Buiten scope zijn alle invloeden uit de werkomgeving en de training van de trainee. Er is dus alleen onderzocht wat de respondent bewust is van wat hij of zij ervaart. Voor de praktische vertaling van het concept transfer of LEAN-training is gekozen om het gebruik en de ervaring van een negental LEAN-tools uit te vragen. Eerst is de LEAN-trainees gevraagd de tools te rangschikken op mate van comfortabel zijn met het gebruik ervan in het werk. Daarna is per tool gevraagd hoe vaak de respondent deze daadwerkelijk heeft ingezet, gevolgd door 10 stellingen die een vorm innerlijke blokkade weergeven.

Resultaten van de lean-trainingen

De overall rangschikking naar mate van comfortabel zijn met het inzetten van de tools is nagenoeg gelijk aan de rangschikking op basis van de score op innerlijke blokkade. Dit is eveneens gelijk aan de volgorde van mate waarin de tools ingezet zijn.

Er is een trend waarneembaar dat hoe meer een tool ingezet is in het werk, des te hoger de score. Dit staat gelijk aan weinig innerlijke blokkades.

Hoe minder innerlijke blokkades de persoon heeft, des te hoger de transfer of LEAN training

Uit dit exploratieve onderzoek is niet de causaliteit te achterhalen tussen de twee variabelen. De dominante relatie is naar verwachting: hoe sterker de innerlijke blokkade des te minder tools worden ingezet. Echter, naar waarschijnlijkheid zal de innerlijke blokkade – als deze niet te groot is – ook minder worden als de tool ingezet is. Waar iets als ‘buiten je comfortzone’ kan voelen, kan dat door het toch gewoon te doen, op den duur makkelijker worden en heb je dus ook minder last van je innerlijke blokkade.

Aanbevelingen over lean-trainingen

Het bedrijfsleven overall, de LEAN-trainees en hun managers, maar ook alle professionals die LEAN trainingen verzorgen of een andere taak hebben in het implementeren van LEAN in een organisatie hebben allemaal baat bij een zo hoog mogelijke transfer of LEAN-training.

Daarom is het belangrijk om voor, tijdens en na een LEAN-training de innerlijke blokkades van de LEAN-trainee te inventariseren en daar waar nodig er op inspelen. Indien de innerlijke blokkade niet te groot is, zal naar verwachting coaching genoeg zijn om iemand te helpen de tool in te gaan zetten. Is de innerlijke blokkade echter te groot, dan kan counseling ingezet worden om deze aan te pakken, waarna iemand wél de tool in gaat zetten.

Dit betekent niet alleen dat de LEAN-trainee op persoonlijk vlak groeit en meer plezier krijgt in het werk omdat alles makkelijker wordt. Het betekent ook meer verbeterde processen omdat de LEAN-trainee in actie komt.

Dit betekent beter verbeterde processen, omdat tools worden gekozen omdat ze het juiste middel zijn voor het doel. Niet omdat andere tools meer comfortabel voelen om in te zetten.

Dit betekent voor LEAN-professionals beter resultaat van hun inzet, een professionaliseringsslag.

En nu?

Ben je geïnteresseerd wat dit voor jou betekent en hoe jij de transfer of LEAN-training kan verhogen, Neem dan contact met me op per e-mail via Tessa@ChangeByU.nl.

Reactie plaatsen